Samenwerking

Heeft u een idee voor bijvoorbeeld een platform maar heeft u niet de middelen om dit te laten ontwikkelen. Om dit toch mogelijk te maken kunt u hier uw idee indienen.

Er zal onderzoek gedaan worden of het idee daadwerkelijk levensvatbaar is. Mocht dit onderzoek een positief resultaat opleveren, zal het idee gratis worden uitgewerkt.

Indienen van idee

Stuur uw idee in en beschrijf uw idee zo goed mogelijk.

Onderzoek

Er zal onderzoek gedaan worden naar het concept, de markt en doelgroep.

Resultaat

Gratis ontwikkeling van de software